Ålands status vid kalla krigets slut granskad i vetenskaplig artikel

Yannick Poullie
Yannick Poullie IJMG cover kopia

Yannick Poullie, som medverkat i forskningsprojektet ”Demilitarisering i en värld av ökad militarisering”” har publicerat resultaten av sin forskning i den vetenskapliga tidskriften the International Journal on Minority and Group Rights. (International Journal on Minority and Group Rights Vol. 23, Issue 2 (2016) 179-2010.)

Artikeln ” “Åland’s demilitarisation and neutralisation at the end of the Cold War: Parliamentary discussions in Åland and Finland 1988-1995” behandlar Ålands demilitarisering och neutralisering vid kalla krigets slut. Ämnet analyserades på basis av de parlamentariska diskussionerna i Finlands riksdag och Ålands lagting under åren 1988-1995. Den nu publicerade texten är även den första vetenskapliga artikeln som publiceras inom ramen för projektet.