Lunchseminarium 20.9.2016 – Malin Söderberg & Justina Donielaite: Hur fungerar medling och restorativ rättvisa?

FB3_Lunchseminarium_medling_bild.jpg

Tisdag 20 september, klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang Ålands medlingsbyrå startade sin verksamhet år 2006, och har nu i tio år erbjudit kostnadsfri medling åt parter i brott- och tvistemål, i enlighet med den finländska medlingslagen. Medlingsverksamheten bygger på teorin om restorativ rättvisa, som lägger tonvikten på att reparera de skador som orsakats av […]