Ålands fredsinstituts direktör om Nobels fredspris 2016

Kjell Ã…ke Nordquist

Nobels fredspris 2016 tilldelas Colombias president Juan Manuel Santos, för hans ihärdiga ansträngningar att få slut på det inbördeskrig som pågått i landet i över 50 år. Nobelkommittén skriver i sin motivering att priset också ska ses som hyllning till det colombianska folket, som inte gett upp hoppet om fred, och till alla parter som bidragit till fredsprocessen samt att hyllningen även inkluderar krigets otaliga offer.

Kjell Ã…ke NordquistKommentar från fredsinstitutets direktör Kjell-Åke Nordquist:

”Årets fredspristagare, president Juan Manuel Santos, har lyckats bryta den onda cirkel av polarisering och fördjupade klyftor och ett hämningslöst våld som drabbat det colombianska samhället under mer än 50 år av gerillakrig. Genom den fyraåriga förhandlingsprocess som ligger bakom fredsavtalet med den största gerillagruppen, Farc, har en radikal förändring av det politiska landskapet i Colombia och i regionen skapats. Motsvarande försök har gjorts av tidigare presidenter. Santos har lyckats etablera en relation till gerillan och därmed kunnat balansera interna och internationella påtryckningar med en politisk hantverksskicklighet, vilket efter fyra års förhandlingar har lett fram till ett avtal. Utan tvekan är denna insats i god fredsprisklass och den ligger också nära de intentioner som Alfred Nobel uttryckte i sitt testamente om fredsprisets innebörd.”