Sia Spiliopoulou Åkermark på konferens med Europarådet

Sia talar högerställd

Den 11 oktober deltog fredsinstitutets forskningsledare, docent Sia Spiliopoulou Åkermark i den internationella konferensen “The Framework Convention: a key tool to managing diversity through human rights” om Europarådets ramkonvention till skydd för nationella minoriteter. Panelen som Dr. Spiliopoulou Åkermark deltog i gick under namnet “Equality despite difference- how to guarantee equal access to rights and […]

Sia Spiliopoulou Åkermark på internationella konferenser om minoritetsfrågor

Sia talar

Den 15-16 september deltog fredsinstitutets forskningsledare, docent Sia Spiliopoulou Åkermark i den internationella konferensen ”Minority Rights, Self-Government and the Law” som organiserades av Raoul Wallenberg institutet och the Faculty of Law vid Liverpools universitet. Temat för konferensen var praktiska och teoretiska aspekter av minoritetsskydd och självstyre med fallstudier från Europa, Norden, Turkiet och Mellanöstern. Spiliopoulou […]