Demilitarisering som en del av den kollektiva säkerheten

demilitariseringsartiklar Sia okt 16 red

Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat har publicerat artiklar där Sia Spiliopoulou Åkermark diskuterar Ålands demilitarisering och neutralisering i ett vidare sammanhang, med utgångspunkt i FN-stadgan och det globala kollektiva säkerhetssystemet. Sia Spiliopoulou Åkermark är forskningsledare för projektet ”Demilitarisering i en allt mer militariserad värld”. Ålands demilitarisering har diskuterats flitigt i finländsk media de senaste veckorna. Sia […]