Nyhetsbrev / Newsletter 4/2016

Nyhetsbrevshuvud sv en 1

Link to Nyhetsbrev / Newsletter 4/2016 Download newsletter in pdf / Ladda ner nyhetsbrevet i pdf INNEHÅLL: Lunchseminarium om Colombias fredsprocesser Insändare om demilitarisering som del av den kollektiva säkerheten Avslutningsseminarium för jämställdhetsprojektet KID Heidi Öst är tillbaka på institutet CONTENT: Lunch seminar on the peace processes in Colombia Op-eds on demilitarisation as part of […]

”Allt börjar med en själv” – Avslutningsseminarium för projektet KID

Lotta Ida svarar på frågor

Den 18 oktober ordnades avslutningsseminariet för jämställdhetsprojektet ”KID – Lika möjligheter för pojkar och flickor på dagis”. Handledare Ida Eriksson presenterade resultatet av den del av projektet som bedrivits på Waldorfbarnträdgården Regnbågen på Åland. Också personalen och föräldrarna vid Regnbågen talade om sina erfarenheter och lärdomar från projektet. Seminariet avslutades med en allmän diskussion om jämställdhet i barnuppfostran.

Projektet KID har pågått sedan januari 2015 och är ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut, föreningen Waldorf Åland, det icke-statliga daghemmet ”Nendre” i Litauen och organisationen ”The Star of Hope” i Ryssland. Syftet med projektet var att främja ett genusmedvetet förhållningssätt bland daghemmens personal och barnens föräldrar samt att minska könsstereotypiseringen i kommunikationen och bemötandet av barn. Projektet strävade också till att skapa lika möjligheter för flickor och pojkar att utveckla sina färdigheter och intressen utan att begränsas av könsstereotypa förväntningar