Debattartikel om demilitarisering som en del av Ålands särställning

Förenklade utspel och tvärsäkra svar hjälper oss inte framåt i debatten om demilitarisering och Ålands ställning, skriver Kjell-Åke Nordquist i en debattartikel publicerad i Nya Åland och Ålandstidningen den 28 oktober. Nordquist skriver att Ålands särställning idag vilar på tre grundpelare, det vill säga demilitarisering, minoritetsskydd och självstyrelsen. Tillsammans har dessa tre skapat hundra år […]