Projektet KID avslutades i Vilnius

deltagare Utanfor Nendre webb

deltagare Utanfor Nendre webbDen 17-18 november hölls avslutningskonferensen för projektet ”KID – Lika möjligheter för pojkar och flickor på dagis” i Vilnius, Litauen. Projektet har drivits av Ålands Fredsinstitut. Nordiska ministerrådet och Emmaus Åland har finansierat projektet som pågått under 2015-2016 och avslutas till årsskiftet. Tre daghem drivna av icke-statliga organisationer har arbetat med jämställdhet under projektets gång. Förutom Waldorf på Åland har också Nendre i Vilnius, Litauen och ”Star of Hope” i Kaliningrad, Ryssland deltagit i projektet.