Nyhetsbrev / Newsletter 5/2016

Link to Nyhetsbrev / Newsletter 5/2016 Download newsletter in pdf / Ladda ner nyhetsbrevet i pdf INNEHÅLL: Kastelholmssamtalen 2017 om gränser och gränslöshet, Finland 100 år Ny rapport om självstyrelse i Irakiska Kurdistan och Zanzibar Nytt inlägg om demilitarisering på fredsbloggen Lagförslag om vålds-användning oroar forskare Avslutningsseminarium för jämställdhetsprojektet KID hölls i Vilnius CONTENT: The […]

Ny rapport om självstyrelse i Irakiska Kurdistan och Zanzibar

Rapport 2 2016 kopia

Rapport 2 2016 kopiaI rapport 2-2016 från Ålands fredsinstitut, ”Managing diversity through territorial autonomy: Experiences from Iraqi Kurdistan and Zanzibar with Åland Example as a point of reference”, beskriver skribenterna Jaakko Virkkunen och Lotta Valtonen självstyrelesesystemen i Irakiska Kurdistan respektive i Zanzibar i Tanzania, med Ålands självstyrelse som referenspunkt. De två fallen behandlas i var sitt fristående kapitel.

Rapporten kan laddas ner här. Mer information finns i ett informationsblad i pdf, här.