Artikel om demilitarisering som ett konstruktivt verktyg för samarbete och fred publicerad i OSSE-tidskrift

OSCE Securitycommunity Sia demilitarisering Webben kopia

”Reglerna för demilitarisering och neutralisering utgår ifrån maktrelationer, men innebär ändå framför allt ett rättsligt bindande löfte om att prioritera diplomatiska medel för kommunikation och förhandling framför militär makt”. Så skriver docent Sia Spiliopoulou Åkermark, forskningsledare vid Ålands fredsinstitut, i en artikel med titeln ”Demilitarization as a Constructive Tool for Co-operation and Peace: the Example […]