Seminarium om Ålandsexemplet hölls i Helsingfors

seminarium helsingfors 9.2.2017 3

seminarium helsingfors 9.2.2017 3

Den 9 februari 2017 arrangerade kontaktgruppen för Finlands utrikesministerium och Ålands landskapsregering tillsammans med 

Ålands fredsinstitut ett seminarium med titeln Åland as an Example: Perspectives on Conflict Resolution and Security Co-operation (Åland som exempel – reflektioner om konfliktlösning och säkerhetssamarbete). Seminariet hölls i Ständerhuset i Helsingfors. Inbjudna var i första hand ambassadörer och andra medarbetare på de olika beskickningarna i Helsingfors samt ledande tjänstemän från både rikssidan och från Åland.