Lunchseminarium 2.3.2017 – Mikael Wigell: Ett nytt kallt krig? Stormaktspolitik i det tjugoförsta århundradet

Wigell Bild Fb Kopia

Torsdagen den 2 mars 2017, klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang, ordnas årets andra lunchseminarium. Talare är forskaren Mikael Wigell som talar under rubriken Ett nytt kallt krig? Stormaktspolitik i det tjugoförsta århundradet. Den liberala världsordningen framstår under hot från den nya stormaktspolitiken. Det talas om geopolitikens återkomst, kanske t .o.m ett nytt kallt krig. Framförallt […]