Holmén, Abrahamsson och Jerofejeva kommentatorer vid Kastelholmssamtalens rundabordsdiskussion

Kastelholmssamtal logo

Kastelholmssamtalens rundabordsdiskussion inleds av kommentatorer som ger sin syn på samtalens tema: Janne Holmén är fil. dr i historia, verksam som forskare vid historiska institutionen vid Uppsala universitet samt vid Åbo Akademi. Hans viktigaste forskningsintressen är historiografi, läroboksforskning, utbildningshistoria, identitetsforskning, öforskning och mentala kartor. Större delen av hans forskning har bestått av komparativa studier av […]