Kastelholmssamtalen 2017: Med Finland som granne – gränser och gränslöshet under 100 år

Kastelholmspanel 2017 collage ny

Kastelholmssamtalen 2017 uppmärksammar Finlands 100-årsjubileum och hålls under rubriken ”Med Finland som granne – gränser och gränslöshet under 100 år”. I ett samtal som rör sig mellan förflutenhet och framtid diskuteras hur grannarna ser på Finlands utveckling och hur Finland ser på grannarnas. När Finland blev självständigt 1917 fick Sverige, Ryssland och andra länder runt Östersjön och i Norden en ny granne. Något senare blev Åland självstyrt, och Finland fick därmed en ”intern granne”, i en process som även engagerade omvärlden. I ett samtal som rör sig mellan förflutenhet och framtid diskuteras hur grannarna ser på Finlands utveckling och hur Finland ser på grannarnas. Vad har de senaste hundra åren medfört för grannskapet och vad kan vi tro om det kommande seklet, i ljuset av det första? Vilka relationer och identiteter kommer Finland, Åland och grannarna runt Östersjön att utveckla i ett grannskap av förändring i en allt mer gränslös värld?

Kastelholmssamtalen 2017, som är de tredje i ordningen, hålls den 30 mars, på Ålands demilitariseringsdag.

Kastelholmssamtalen består av två delar. Först hålls ett panelsamtal på Kastelholms slott, inför ett hundratal inbjudna gäster från närområdet. Efter slottssamtalet fortsätter diskussionen i rundabordsform på närliggande restaurang Smakbyn, klockan 16-18. Vid rundabordssamtalet är allmänheten välkommen att delta i diskussionen tillsammans med panelen och publiken från slottet, mot anmälan senast 19 mars.

Kastelholmssamtalen hålls under beskydd av Finlands tidigare president Tarja Halonen, som dessutom medvarkar i samtalen vissa år, dock ej 2017.

Talarna i slottspanelen är: Tidigare minister och högkommissarie Astrid Thors från Finland, tidigare framtidsminister Kristina Persson från Sverige, ambassadör René Nyberg från Finland och professor Nils Petter Gleditsch från Norge. 

Kastelholmspanel 2017 collage ny