Finland 100, gränser och gränslöshet diskuterades på Kastelholmssamtalen 2017

Kastelholm 2017 3

Årets kastelholmssamtal om fred uppmärksammade Finlands 100-årsjubileum och hölls under rubriken ”Med Finland som granne – gränser och gränslöshet under 100 år”. Kastelholmssamtalen inleddes med en paneldiskussion i Kastelholms slott där en panel bestående av tidigare minister och högkommissarie Astrid Thors från Finland, tidigare framtidsminister Kristina Persson från Sverige, ambassadör René Nyberg från Finland och professor Nils Petter Gleditsch från Norge diskuterade under ledning av moderator Kjell-Åke Nordquist, professor och direktör för Ålands fredsinstitut. Nordquist bad inledningsvis alla talare att formulera en gratulation till 100-åringen Finland och bad dem framför allt fundera över vad det är som håller Finland samman. Flera talare lyfte fram den höga grad av förtroende för institutioner som finns i Finland, vilket betraktades som en viktig grundförutsättning. Talarna lyfte också fram Finlands roll under det kalla kriget, samt Helsingforsavtalet från 1975 som fick till följd att OSSE grundades. Organisationen ansågs fortfarande vara en ytterst viktig aktör vid konfliktlösning och för att behålla multilateralismen i dagens Europa.

Kastelholm 2017 3