Papper kan lämnas till forskningsseminarium om demokrati, mänskliga rättigheter och fred som arrangeras i augusti

Ett forskningsseminarium med titeln ”Democracy, Human Rights and Peace: Contested and reclaimed” arrangeras vid Universitetet i Jyväskylä i augusti 2017, med Ålands fredsinstitutets forskningsprojekt ”Demilitarisering i en tid av ökad militarisering” som medarrangör. Inbjudan att lämna förslag till vetenskapliga presentationer finns här, sista inlämningsdag är 15.5.2017.