Nordquist talade på konferens om konfliktlösning i Mellanöstern och norra Afrika

2-4 april var professor Kjell-Åke Nordquist en av huvudtalarna vid ett seminarium i Alexandria, Egypten arrangerat av Svenska Institutet i Alexandria and the Institute for Islamic Strategic Affairs. Titeln på seminariet var var ”Regional Mechanisms for Conflict Prevention”. Konferensen utmynnade i ett uttalande som bland annat belyser att det behövs nya mekanismer för att hantera […]

Artikel om Svalbards demilitarisering och neutralisering under 100 år

Forskarsamtal 15.3.2017

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel med titeln ”Demilitarisation and neutralisation of Svalbard: how has the Svalbard regime been able to meet the changing security realities during almost 100 years of existence?” skriver forskarna Timo Koivurova och Filip Holiencin om hur Svalbards demilitarisering och neutralisering påverkats av de säkerhetspolitiska förändringar som skett under de snart […]