Försoning som politik temat i ny bok av Kjell-Åke Nordquist

reconciliation

Innehåller begreppet försoning något ”nytt” eller användbart för fredsprocesser? Detta är kärnfrågan i den nya boken “Reconciliation as Politics. A Concept and Its Practice”, skriven av Kjell-Åke Nordquist, professor i internationella relationer. Nordquist utgår från det faktum att begreppet ”försoning”, som tidigare användes främst inom psykoterapi, religion och i vardagliga diskussioner, har börjat användas inom […]