Diskurser om EU:s säkerhetssamarbete och om demilitarisering studeras i ny artikel

Saila webb

I en artikel som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal on Baltic Security, undersöker forskaren Saila Heinikoski hur ökat europeiskt försvarssamarbete presenteras som nödvändig med hänvisning till politiska behov, medan Ålands demilitariserade status – inom Europeiska unionen – tvärtom motiveras med hänvisning till multilaterala avtal. Heinikoski hävdar att detta kan ses som en illustration […]