Ålands fredsinstituts direktör om Nobels fredspris 2017

Kjell Ã…ke Nordquist

Nobels fredspris 2017 tilldelas anti-kärnvapenkampanjen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). ICAN är en global paraplyorganisation som samlar 450 organisationer från civilsamhället i över hundra länder. ICAN får priset för sitt arbete med att lyfta fram de katastrofala humanitära konsekvenserna av användningen kärnvapen, och för sina insatser för att åstadkomma ett folkrättsligt bindande förbud […]