Ålands fredsinstitut fyller 25 – firade med symposium 24.10

IMG 8867 kopia

Ålands fredsinstitut grundades 1992 och firar därmed 25-årsjubileum i år. Det firades med ett symposium på Alandica i Mariehamn den 24 oktober, på FN-dagen, och dagen före fredsinstitutets ”riktiga” födelsedag, som är den 25.10. Samtidigt uppmärksammades tidigare ordförande Barbro Sundback för sina insatser under institutets första 25 år.

Talare var Jan Sundberg, professor i statslära vid Helsingfors universitet, Christian Pleijel, programdirektör vid KTH i Stockholm, generalsekreterare för European Small Islands Federation och expert på ö-samhällen, Hedda B. Langemyr, verksamhetsledare för Norges fredsråd och Barbro Sundback, fredsinstitutets tidigare ordförande.

Talen finns som ljudfiler nedan.

Vid sitt jubileum ville institutet titta framåt snarare än bakåt, och valde temat ”Åland – ett framtidsperspektiv”. Symposiet belyste Åland idag och i framtiden ur ett globalt, lokalt, identitetsmässigt och säkerhetspolitiskt perspektiv.

Symposiet inleddes med en videohälsning från Sveriges utrikesminister Margot Wallström.

IMG 8867 kopia

 

Det kollektiva självförsvarets pussel: ny artikel av Sia Spiliopoulou Åkermark

Sia

SiaArtikeln, ”Det kollektiva självförsvarets pussel”, publicerades i Journal of Conflict and Security Law, Volume 22, Issue 2, 1 July 2017, se sammanfattning (på engelska) hor förlaget här. Artikeln redogör för centrala FN, EU och Nato-regler och hur de kopplas till Ålands demilitarisering och neutralisering. Frågan som följer blir: hur kan Finland behålla en rimligt stor politisk och juridisk frihet i definitionen av vad som är väpnat angrepp och hur hot ska hanteras? Hur kan Åland behålla en meningsfull självstyrelse och en demilitariserad och neutraliserad ställning i ett läge där de militära verktygen utvecklas mer än de civila svaren på samhällsproblem och potentiella hot?