Roger Jansson utsedd till seniorrådgivare för fredsinstitutet

Roger 72

På sitt styrelsemöte den 23.1.2018 utsåg Ålands fredsinstituts styrelse Roger Jansson till institutets tredje seniorrådgivare. Till seniorrådgivare utser fredsinstitutet personer i sitt nätverk som på basen av sina kunskaper och erfarenheter kan bistå fredsinstitutets anställda, forskarråd och styrelse med råd och kunskap. Rådgivarna kan delta i institutets internationella arbete inom freds- och konfliktfrågor, särskilt vad […]