Professor Geir Ulfstein invald i Det Norske Videnskaps-akademi

Professor Geir Ulfstein, en av demilitariseringsprojektets vetenskapliga rådgivare, har blivit invald i Det Norske Videnskaps-akademi. Akademin uppmärksammar professor Ulfsteins betydelse i uppbyggnadet av nya vetenskapliga miljöer om mänkliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Geir Ulfstein är professor i folkrätt vid Oslo universitet. Ålands fredsinstitut gratulerar professor Ulfstein för utmärkelsen. Se: http://www.dnva.no/c26756/seksjon/vis.html?tid=26956