Ny bok om Ålands demilitarisering publicerad på internationellt förlag

Demilitariseringsbok2018.jpg

FDemilitariseringsbok2018.jpgredsinstitutets direktör, Sia Spiliopoulou Åkermark, har tillsammans med två andra forskare skrivit boken ”Demilitarisation and International Law in Context – The Åland Islands”, som nyss utkommit på Routledge förlag. Det är första gången sedan 1928 som en bok inriktad på Ålands demilitarisering och neutralisering publiceras för en internationell publik och på ett internationellt förlag. Spiliopoulou Åkermark, som är docent i folkrätt, har under närmare tre år lett ett forskningsprojekt där hon tillsammans med fem andra forskare studerat Ålands demilitarisering och neutralisering. Boken är skriven av tre av projektets forskare, förutom Sia Spiliopoulou Åkermark också Saila Heinikoski, expert på europeisk integration och internationell politik och Pirjo Kleemola-Juntunen, expert på de folkrättsliga reglerna till havs.

Forskningsprojektets huvudsakliga frågor har varit:

Vad betyder den ökande sammanblandningen av civila och militära mål och verktyg för Ålands demilitarisering och militarisering?
Hur påverkas Åland av nya former av militärt – civilt samarbete i vårt närområde och i Europa?
Vilken betydelse har utvecklingen av nya teknologier för Ålands demilitarisering och neutralisering?

På drygt 100 sidor diskuteras ovanstående frågor och därtill sätter forskarna in Ålands demilitarisering och neutralisering i ett vidare perspektiv och sammanhang i tid och tematiskt. Författarna går igenom demilitariseringen och neutraliseringens historia, de avtal som reglerar arrangemanget, samt diskuterar demilitariseringen och neutraliseringen i relation till havsrätt, olika säkerhetssamarbeten, militarisering, kollektiv säkerhet och suveränitet.