Praktikant vid fredsinstitutet HT18: Lauren Stevens

Lauren Stevens praktiserar på Ålands fredsinstitut från slutet av september till slutet av november 2018. Hon är ursprungligen från Storbritannien och studerar för närvarande mastersprogrammet för fred, medling och konfliktforskning vid Tammerfors universitet. Hennes magistersuppsats ska handla om vilka konsekvenser det brittiska utträdet ur EU (Brexit) kan få för fredsprocessen i Nordirland. Lauren har en […]