Lauren Stevens om sin praktik på fredsinstitutet

Lauren Stevens

Lauren Stevens praktiserade vid fredsinstitutet HT18 och har skrivit en text om sin tid på Åland: Jag ansökte om praktik på Ålands fredsinstitut eftersom jag är intresserad av frågor som rör fred, säkerhet, minoriteter och självstyrelse. I synnerhet intresserar jag mig för sexuella, köns- och funktionsvariationsminoriteter. Jag tycker också om att besöka nya platser och […]

Forskningsprogram för perioden 2018-2021

ÅIPI

Fredsinstitutets forskarråd har antagit ett forskningsprogram för perioden 2018-2021. Fredsinstitutets forskning bedrivs liksom tidigare inom fältet mellan säkerhet, självstyrelsearrangemang och minoriteters ställning. Som särskilt intressanta perspektiv inom de närmaste åren har bl.a. följande tematiska områden identifierats: ­   Fredsfrämjande och konfliktlösning, exempelvis Ålandsexemplets användning och relevans samt paradiplomati ­   Autonomi, flernivåstyre (multilevel governance) och internationalisering ­   Militarisering, demilitarisering, upprustning […]

Nyhetsbrev / Newsletter 4/2018

Nyhetsbrev / Newsletter 4/2018 Link to / Länk till Nyhetsbrev / Newsletter 4/2018  Ladda ner Nyhetsbrev / Download Newsletter as pdf CONTENTS: Symposium: ‘Collective Security, a Rules-Based International Order and the Åland Islands’ Op-ed advocates long-term focus on research on Åland E-course on territorial autonomy starting New staff and interns Besök från Tjeckien, Slovakien och […]

Mirjam Lukola vikarierar som organisationssekreterare

Mirjam Lukola

Mirjam Lukola vikarierar som organisationssekreterare från augusti 2018 till augusti 2019, under tiden som Justina Donielaite är vårdledig. Mirjam fungerar som styrelsens sekreterare och ansvarar för intern planering och uppföljning av fredsinstitutets verksamhet samt koordinering av projektansökningar och redovisningar.  Mirjam har studerat naturvetenskaper vid Åbo Akademi samt organisationsutveckling vid Umeå Universitet. Hon talar svenska, finska […]