Lunchseminarium 11.12.2018 – Professor Henrik Ringbom: Vem ska rädda Östersjön? Om juridikens roll i miljöstyrningen

Lunchseminarium 11.12.2018 Ringbom

Tisdagen den 11.12 klockan 11.30-12.30 håller professor Henrik Ringbom ett lunchseminarium med titeln ”Vem ska rädda Östersjön? Om juridikens roll i miljöstyrningen” på hotell Arkipelag i Mariehamn. Östersjön påverkas av upp till sex olika nivåer av lagstiftning på samma gång, och är därmed förmodligen världens mest reglerade och förvaltade havsområde. Ett stort antal aktörer, bland […]