Praktikant vid fredsinstitutet VT19: Mirjam Granström

Mirjam Granström1

Mirjam Granström är forsknings- och medlingspraktikant vid Ålands fredsinstitut under perioden mars-maj. Under praktiken kommer Mirjam bland annat att assistera vid utvecklingen av nya forskningsprojekt och förberedelserna för utgivningen av e-tidsskriften ”JASS”. Mirjam är i slutskedet av sina magisterstudier vid Åbo Akademi. Hennes huvudämne är folkrätt med inriktning på mänskliga rättigheter och flyktingrätt och för tillfället skriver hon sin […]