Bilder och medierapportering från årets Kastelholmssamtal

IMG_2800.jpg

Den 28 mars hölls årets Kastelholmssamtal om fred. Då diskuterade president Tarja Halonen demokrati, deltagande och det civila samhällets roll med politikerna Maud Olofsson och Pär Stenbäck samt professorerna Li Bennich-Björkman och Göran Djupsund på Kastelholms slott. Efter slottssamtalet hölls ett rundabordssamtal på restaurang Smakbyn. Medierapportering från samtalen hittar du här: Ålands Radio & TV, […]