Lunchseminarium 8.5.2019 – Jonny Andersen: Hur står det till med svenskan i Finland? Om Folktinget och dess arbete

Lunchseminarium 8.5.2019 Andersen

Onsdagen den 8.5.2019 arrangerar Ålands fredsinstitut ett lunchseminarium där Jonny Andersen talar under rubriken ”Hur står det till med svenskan i Finland? Om Folktinget och dess arbete”. Seminariet hålls klockan 11.30-12.30 i hotell Arkipelags restaurang. Svenska Finlands folkting är en lagstadgad organisation som har till uppgift att stöda och stärka det svenska språkets ställning och […]