Mirjam Granström om sin praktik på fredsinstitutet

IMG 20190429 115428

Mirjam Granström var forskningspraktikant på Ålands fredsinstitut under mars till maj 2019. Här är hennes utvärdering av praktikperioden: Den grundläggande orsaken till mitt intresse för att praktisera vid Ålands fredsinstitut var att jag ville bli bättre bekant med forskning och frågor som institutet arbetar med som rör fred, säkerhet och minoriteter. När jag reflekterar tillbaka […]