Demilitarisation and International Law in Context – The Åland Islands

Img 6028 (kopia)

Boken kan endast beställas i tryckt form eller som e-bok från förlaget.   Sia Spiliopoulou Åkermark, Saila Heinikoski, Pirjo Kleemola-Juntunen ISBN 978-1-138-09330-0 (English 2018) Förlag/publishing hourse: Routledge Publikationen beskriver hur demilitariseringen av Åland har sett ut och vad den haft för betydelse, med betoning på neutraliseringen och demilitariseringen. Författarna till boken; Sia Spiliopoulou Åkermark, Saila […]