Kunskapens kväll 10 juni: Forskning och forskare på Åland

Final kunskapens kvall

Visste du att Åland har experter på allt från åldrande och kärnavfallsförvaring till demilitarisering och livet under stenåldern? Visste du att forskning om dessa och många andra ämnen bedrivs hos flera olika organisationer, myndigheter och företag på Åland? På Kunskapens kväll, den 10 juni klockan 18.30-21.00 får du chansen att höra forskare och experter berätta […]

Senaste numret av JASS (3:1)

Jass.ax Förstasida

Nu har det senaste numret av Ålands fredsinstituts e-tidskrift ”Journal of Autonomy and Security Studies” (JASS) publicerats. Tidskriften är kollegialt granskad och finns tillgänglig online utan kostnad. Tidskriftens övergripande tema är fred och säkerhet, teman som betraktas utifrån perspektiven självstyrelse, demilitarisering och minoritetsskydd. Volym 3 nummer 1 av JASS innehåller följande artiklar, (på engelska): Autonomy, […]