Fredsinstitutets direktör utnämnd till förlikningsman vid OSSE

Sia Spiliopoulou Åkerman

Republikens president har på föredragning av Utrikesministeriet utnämnt direktören på Ålands fredsinstitut och docent i folkrätt Sia Spiliopoulou Åkermark till förlikningsman vid domstolen för förlikning och skiljeförfarande inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Läs mer på OSSE:s hemsida, här. Sia Spiliopoulou Åkermark utnämndes tillsammans med Kimmo Kiljunen (förlikningsman), Erkki Kourula (skiljedomare) och Jan Klabbers […]