Deadline för artiklar till e-tidskriften JASS

Jass.ax Förstasida

Deadline för artiklar till följande nummer av e-tidskriften JASS, Journal of Autonomy and Security Studies är 30 september. Redaktörerna välkomnar artiklar som fokuserar på eller relaterar till frågor om säkerhet, självstyrelsearrangemang och minoritetsfrågor. Förutom kollegialt granskade artiklar innehåller JASS också andra typer av bidrag, som essäer, bokrecensioner och konferensartiklar.