Ålandsexemplets komponenter

 Mg 7618

Projektet (2010-2011) strukturerade och analyserade Ålandsexemplets huvudsakliga komponenter (begrepp, principer, aktörer, institutioner och processer). Intervjuer gjordes med personer (diplomater, politiker, forskare) som har kommit i kontakt med användningen av självstyrelselösningar som en möjlighet i internationell konfliktlösning. Projektet genomfördes med stöd från Ålands landskapsregering och Finlands utrikesministerium. Projektet avslutades med internationellt symposium och boken ”The Åland […]