Forskningspraktikant vid fredsinstitutet VT20: Mari Ek

Mari Ek

Mari Ek är forskningspraktikant vid Ålands fredsinstitut från februari till april 2020. I sina studier vid masterprogrammet i fred, medling och konfliktforskning vid Tammerfors Universitet har hon fokuserat på mänskliga rättigheter, migration, humanitär hjälp och könsbaserat våld. Under sin praktik vid fredsinstitutet kommer Mari att hjälpa till med t.ex. forskningsprojekt, publikationsdatabaser och organisatoriska uppgifter relaterade […]