Nyhetsbrev / Newsletter 3/2020

Contents Webinar on the international use of the Åland example, 10 June. Webinar 27 May: How does the COVID-19 affect minorities? Statement submitted to UN ECOSOC Wille Valve new member of the board And more … Innehåll Webinarium 10.6 om Ålandsexemplets användning Webinarium 27.5: Hur påverkas minoriteter av coronakrisen? Uttalande inlämnat till FN ECOSOC Wille […]