Debattartikel: Samarbete i goda tider underlättar krishantering

Final kunskapens kvall

En tydlig lärdom från coronakrisen är den om ”vikten av samarbeten och kunskapsutbyten under ”goda tider” som möjliggör snabb och effektiv krishantering när problemen tornar upp sig. Samarbetet och kontakten har inte uppstått genom krisen. De fanns där redan tidigare på ett lågmält sätt.” Det skriver Nätverket för en hållbar kunskapsutveckling på Åland (KUT-nätverket) i […]