Direktören i webinarium och debattartikel: Statens comeback påverkar minoriteter i coronatider

Bild Sia Panel Eurac

”Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar. Makthavarna har använt sig av krigsmetaforer för att ingjuta enighet och kräva lojalitet när de vidtar skyddsåtgärder och inför undantagstillstånd.” Så skriver fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark i […]