Uttalande inlämnat till FN, ECOSOC

Ecosoc

Ålands fredsinstitut, som har rådgivande status inom ECOSOC, har lämnat in ett skriftligt uttalande inför ECOSOC:s högnivå-klimatförhandlingsmöte som äger rum i juli 2020. Uttalandet lyfter fram att regionala skillnader och lokal kunskap är viktiga redskap för att lösa globala problem i en lokal kontext. Uttalandet (på engelska) kan laddas ner här.

Digitalt lunchseminarium 10.6.2020 – Susann Simolin: Åland som exempel i internationell konfliktlösning – var, när, hur, vem, varför?

Lunchseminarium Susann Fb

Digitalt lunchseminarium: Åland som exempel i internationell konfliktlösning – var, när, hur, vem, varför? Föreläsare: Susann Simolin Onsdagen den 10.6.2020 klockan 11.30-12.30 Seminariet hålls som zoom-möte på länken: https://us02web.zoom.us/j/85070629537 (Max 100 personer kan delta i mötet. Webinariet läggs ut så att det kan ses i efterhand.) Det är väl känt att det så kallade ”Ålandsexemplet” […]