Sia Spiliopoulou Åkermark ledamot i sanningskommission för Tornedalen

Sia Spiliopoulou Åkerman

Den 11 juni tillsatte Sveriges regering sju ledamöter i en sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark är en av dem. Enligt ett pressmeddelande från regeringen är kommissionens uppdrag att: ”utreda den assimileringspolitik som bedrevs av svenska staten under 1800- och 1900-talen, och som ska verka för att minoritetens […]