Ålandsexemplets användning i världen

World Silhouette Kopia

Kartläggning av användningen av Åland som exempel i internationell konfliktlösning. I rapporten “The Åland Example in Use 1990-2019: Where, When, How, Why and by Whom?” kartlägger Susann Simolin, informationsansvarig och forskare vid Ålands fredsinstitut samt doktorand i statsvetenskap, 25 konflikter där Ålandsexemplet har använts och analyserar åtta av dem mer djupgående. I rapporten diskuteras frågorna […]