Forskningspraktikant vid fredsinstitutet HT20: Saana Majander

Saana

Jag heter Saana Majander och är forskningspraktikant på Ålands fredsinstitut från augusti till oktober 2020. Jag studerar juridik vid Helsingfors universitet och kommer att skriva mitt notariearbete under nästa vår. På fredsinstitutet assisterar jag med ett forskningsprojekt om vilken betydelse EU-medlemskapet har haft för Åland och särskilt med frågor kring lagberedningen i landskapet. Under praktiken […]