Fredsinstitutets e-tidskrift JASS godkänd att ingå i den öppna tidskriftsdatabasen DOAJ

JASS first page final

Sedan början av september i år är fredsinstitutets vetenskapligt granskade e-tidskrift JASS (Journal of Autonomy and Security Studies) inkluderad i Directory of Open Access Journals, www.doaj.org, en databas som samlar 15,000 öppet tillgängliga vetenskapliga tidskrifter. JASS fick genomgå en granskningsprocess och blev därefter accepterad att ingå i databasen. – Det här är ett viktigt steg […]