Nobels fredspris 2020 – direktören kommenterar

Sia talar

Nobels fredspris år 2020 går till FN:s livsmedelsprogram för arbetet mot svält, bidrag till att skapa förutsättningar för fred i konfliktutsatta områden och för arbetet mot användningen av svält som ett vapen i krig och konflikt. Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark kommenterar. År 2020 är ett speciellt år. Vi har blivit starkt medvetna om fredens och […]