Militär utbildning på demilitariserade Åland?

får_militärer_utbildas3

Är det förenligt med demilitariseringen att kustbevakare från Turkiet – troligen med militär grad – utbildar sig i sjöräddning på Åland? Det frågade sig fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark i en debattartikel publicerad i Ålandstidningen 28.10.2020. I en artikel publicerad 2.11.2020 kommenterar kansliminister Harry Jansson att man får dra lärdom inför liknande sammanhang i framtiden […]