Rapport från konferens 22.10: Vad har Åland för behov av kunskap och hur gör andra regioner?

Img 4888

Den 22 oktober klockan 10.00-15.00 ordnade nätverket för hållbar kunskapsutveckling (KUT-nätverket) en konferens med titeln ”Kunskap och forskning som motorer för regional utveckling och innovation”. På konferensen diskuterades dels vilket behov Åland har av stärkta strukturer för kunskapsutveckling och forskning, och dels vilka erfarenheter som finns i andra regioner. Talare från Sydtyrolen, Färöarna och Södra […]