Newsletter / Nyhetsbrev 6/2020

Cropped Fredsinstitutet Symbol 576d75.png

Contents The Kastelhom Talks 2021 Welcome to apply to our new Åland Peace Fellowship Part 3 of the EU seminar series – 15.12 New issue of JASS And more … Innehåll Kastelholmssamtalen 2021 Välkommen att söka till vårt nya gästforskarprogram Del 3 i EU-seminarieserien: 15.12 Nytt nummer av JASS Med mera … Read the newsletter […]

Del 3 i seminarieserien om EU – Webinarium 15.12: lagberedningen på Åland

Eu Semi 15.12 Kopia

Del 3 i seminarieserien ”25 år i EU – åländska erfarenheter” har titeln ”EU och lagberedningen på Åland – vilka lärdomar?” och sänds som webinarium tisdagen den 15.12.2020 klockan 13.00-14.00 på Zoom. Lagberedningen är en viktig men ganska okänd del av landskapsregeringen. Lagberedarna har som en uppgift att bereda utkast på ny lagstiftning. Europeiska unionen använder […]

Årets sista nummer av JASS (4:2)

Jass Förstasida

Nu har det senaste numret av Ålands fredsinstituts e-tidskrift Journal of Autonomy and Security Studies publicerats. Det här numret innehåller två artiklar, en om EUs invandringspolitik och en om relationerna mellan Sverige och USA under Vietnamkriget: EU Policy on Immigration and Integration: Multiculturalism or Assimilation? Gustav Blomberg Swedish-American Relations and the Vietnam War, 1965–1975 Naman Karl-Thomas Habtom […]