Pandemin stoppar inte Kastelholmssamtalen

Kastelholmsinterior-2

Temat för 2021-års samtal: Att skapa fred – möten, medlaren och freden   Vad är fred? Hur långt kommer partners i en konflikt med en vapenvila? Vad händer sen? Måndagen den 29 mars 2021 är det dags för Ålands fredsinstituts årliga samtal om fred i anslutning till Ålands demilitariseringsdag. De så kallade Kastelholmssamtalen under beskydd […]